Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Võ thị thanh loan

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Kiến thức e không còn nắm vững

Ngày tiếp nhận
01 April 20182018-04-01 11:46:46