Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hoàng Yên Thanh Bình

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Hoàng Mai. - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Em hiện đã học xong lớp 9 và có bằng tốt nghiệp cấp 2. Nhưng vì có một vài chuyện gia đình nên em đã nghỉ học để đi làm, giờ em muốn đi học tiếp cấp 3, xin thầy cô giúp đỡ cho em với ạ.

Ngày tiếp nhận
02 Tháng 4 20182018-04-02 14:16:35