Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Gia Hân

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Quận 8 hoặc quận 5 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em học hết lớp 10 có bằng tốt nghiệp cấp 2 nhưng vì một số chuyện gia đình nên em đã nghỉ bây giờ muốn học lại lớp 10 ạ

Ngày tiếp nhận
03 Tháng 4 20182018-04-03 02:44:32