Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Gia Hân

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh:

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận 5 hoặc quận8 -
Thông tin chia sẻ
Em muốn học lại năm lớp 10 ạ

Ngày tiếp nhận
03 Tháng 4 20182018-04-03 02:46:30