Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
phan thị hồng yến

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: quận 12 hoặc gò vấp - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
gia đình không đủ điều kiện

Ngày tiếp nhận
03 April 20182018-04-03 09:21:08