Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đào Trọng Nghĩa

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh:

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Tỉnh Trà Vinh -
Thông tin chia sẻ
Cuộc sống khó khăn...

Ngày tiếp nhận
03 Tháng 4 20182018-04-03 10:12:15