Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lưu Ngọc Thảo

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: định quán - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
em học hết học kỳ 1 lớp 8 rồi e nghỉ. mong mọi người giúp đỡ ạ.

Ngày tiếp nhận
03 Tháng 4 20182018-04-03 11:10:19