Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
LÊ THÁI THANH

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Q1, Q7, NHÀ BÈ - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
04 Tháng 4 20182018-04-04 01:00:21