Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
CẤN THỊ THU HUYỀN

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Hà Đông - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
gia đình em khó khăn vì vậy e phải tạm ngưng việc học hành

Ngày tiếp nhận
04 Tháng 4 20182018-04-04 04:19:32