Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Nhật Trường

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Cái Răng - Cần Thơ
Thông tin chia sẻ
Em lúc trước vừa học xong lớp 9,rồi học tiếp lên THPT nhưng vì nhà không có điều kiện nên em phải dừng lại ở năm lớp 10,giờ em muốn học trung cấp nghề nhưng bây giờ đăng kí phải có bổ sung văn hóa THPT

Ngày tiếp nhận
04 April 20182018-04-04 08:51:51