Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Nhật Trường

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Ninh Kiều - Cần Thơ

Ngày tiếp nhận
04 April 20182018-04-04 08:54:18