Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Gia Hân

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận7 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Cho em hỏi lịch đăng ký nhập và và chi phí học

Ngày tiếp nhận
04 April 20182018-04-04 15:10:03