Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đào Thị Thuý Ngần

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nam

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nam - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Huyện bình lục / phủ lý - Hà Nam

Ngày tiếp nhận
04 Tháng 4 20182018-04-04 15:43:37