Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Trần Ngọc Quyên

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: quận 6. - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
05 Tháng 4 20182018-04-05 12:52:52