Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phan Bá Linh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Định

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Định - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: TP Quy Nhơn, hoặc Thị xã An Nhơn - Bình Định

Ngày tiếp nhận
06 Tháng 4 20182018-04-05 17:53:13