Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trương Huỳnh Thiên Phúc

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Bình thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Mình đã 28t và đã ba con. Với nghĩ đã lâu

Ngày tiếp nhận
06 April 20182018-04-06 00:12:05