Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đoàn thanh thường

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận bình thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Hiện e đã thôi học từ lâu và rất muốn hoàn thành chương trình học của mình

Ngày tiếp nhận
07 April 20182018-04-07 08:37:42