Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
hồ thị ngọc mi

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Nhà không đủ điều kiện

Ngày tiếp nhận
07 Tháng 4 20182018-04-07 12:25:39