Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thúy Nhung

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Hoàng Mai _ Hà Nội - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
07 Tháng 4 20182018-04-07 14:26:10