Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê nữ huỳnh kha

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Có việc gia đình

Ngày tiếp nhận
07 Tháng 4 20182018-04-07 15:22:31