Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê nữ huỳnh kha

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Định

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Định - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: An Nhơn. Bình định - Bình Định
Thông tin chia sẻ
Vì gia đình có việc nên nghĩ sớm

Ngày tiếp nhận
07 Tháng 4 20182018-04-07 15:32:15