Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị phương an

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Hoàn kiếm - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Em năm nat 18 tuổi. Em muốn học bổ túc để lấy bằng cấp 3. Nếu rút ngắn được thời gian tốt nghiệp thì càng tốt ạ

Ngày tiếp nhận
08 Tháng 4 20182018-04-07 18:15:10