Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phan Thị Kiều My

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: quận 7 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
em đang học nữa chừng lớp 9 thì nghỉ, giờ em muốn đăng ký học tiếp để lấy bằng cấp 2

Ngày tiếp nhận
08 Tháng 4 20182018-04-08 06:28:21