Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thanh liêm

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Bình tân,tân phú,tân bình - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
E nghỉ học lâu rồi mất căn bản nhiều

Ngày tiếp nhận
09 Tháng 4 20182018-04-09 01:21:34