Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Vũ Tuấn Anh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quận Hoàn Kiếm và quận Ba Đình - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
09 Tháng 4 20182018-04-09 04:55:16