Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị cẩm tú

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Vĩnh thạnh - Cần Thơ

Ngày tiếp nhận
09 Tháng 4 20182018-04-09 06:02:09