Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
nguyen van thinh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: bình thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
mình có thể đăng ký thi tự do được không trường

Ngày tiếp nhận
09 Tháng 4 20182018-04-09 07:55:12