Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Hồng Phượng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Tháp

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Tháp - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Trung tâm Thành Phố sađec - Đồng Tháp

Ngày tiếp nhận
09 Tháng 4 20182018-04-09 11:31:37