Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đinh Thị Hồng Ánh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
14 Tháng 4 20182018-04-14 12:19:34