Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
nguyễn văn Dự

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: tân phú - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Lúc nhỏ do điều kiện khó khăn nên minh phải bỏ học ở lớp 7 lớn lên minh vẫn ấp ủ ước mơ được đi học được đến trường có kiến thức,sau cùng là minh mong muốn voi tấm bằng học bổ túc để nộp hồ sơ đi học nghề và ước mơ nâng cao học vấn hơn nữa.cam ơn trug tâm

Ngày tiếp nhận
14 April 20182018-04-14 13:20:45