Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ngô Trường Nguyện

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Bình Tân , Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Do ba mẹ em không còn đủ điều kiện cho em đi học vào lúc đó. Bây giờ em có thể tự lo cho bản thân và muốn đi học lại cấp 3 ạ ?

Ngày tiếp nhận
15 April 20182018-04-15 05:30:02