Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đoàn xuân trường

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Hà nội - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Nhà em khó khăn

Ngày tiếp nhận
15 Tháng 4 20182018-04-15 16:44:33