Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Kim Cường

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Sơn Trà Đà Nẵng - Đà Nẵng

Ngày tiếp nhận
16 April 20182018-04-16 00:51:32