Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đường Hải Cường

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quận : 5,6,11,bình tân,bình chánh,tân phú - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Xưa ham chơi + nhà nghèo học xa nhà nên mãn chí và bỏ học giữa năm lớp 8

Ngày tiếp nhận
16 April 20182018-04-16 11:17:14