Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đào Hữu Luân

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Cờ Đỏ - Cần Thơ

Ngày tiếp nhận
16 Tháng 4 20182018-04-16 16:25:19