Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Hoàng Nam

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Giang - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Tổ Dân Phố Đông Giang, Phường Xương Giang - Bắc Giang
Thông tin chia sẻ
Năm nay em 17 tuổi, lý do em nghỉ học do vào miền nam làm mất hồ sơ. Nên em nghỉ học từ khi em lên lớp 7

Ngày tiếp nhận
17 April 20182018-04-17 02:32:47