Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Tiến Đạt

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Sơn tây - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Hoàn cảnh

Ngày tiếp nhận
17 April 20182018-04-17 07:18:37