Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê thị trúc phượng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Tháp

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Tháp - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Thị xã hồng ngự - Đồng Tháp
Thông tin chia sẻ
Gia đình nghèo nên e nghĩ học sớm , e nghĩ đã lâu

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 4 20182018-04-17 08:20:09