Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị thanh huyền

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nam

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nam - Đã học Học xong Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Duy tiên - Hà Nam
Thông tin chia sẻ
Mình học hết kỳ 1 lớp 12 mong được tư vấn hỗ trợ từ trung tâm

Ngày tiếp nhận
17 April 20182018-04-17 15:03:27