Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Võ hoàng vy

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em sinh năm 1993 , em học đến gần cuối lớp 7 là nghỉ. Vì lý do sức khoẻ lúc đó. Bây giờ em muốn đi học lại để hoàn thành chương trình. Mong page giúp đỡ.

Ngày tiếp nhận
17 April 20182018-04-17 15:27:57