Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Tạ Thị Minh Anh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
18 April 20182018-04-18 04:45:44