Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Văn Tiến

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
ngày trước em nghỉ học lớp 8 giữa chừng, và giờ em muốn đăng ký học lại, và cho em hỏi là em nghỉ học đã lâu, giờ em muốn học lớp 9 luôn có được không ?

Ngày tiếp nhận
18 Tháng 4 20182018-04-18 07:57:31