Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Hoàng Nam

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Quận Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em muốn đăng kí học bổ túc lớp 7 lâôy bằng

Ngày tiếp nhận
19 April 20182018-04-19 00:27:13