Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
hồ trung hiếu

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: 252 cao thắng quận 10 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
hiện tại em đang làm . vì em muốn sau này có công việc ổn định nên xin học tiếp

Ngày tiếp nhận
20 Tháng 4 20182018-04-20 06:16:54