Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyen Van Duy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hải Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hải Dương - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: hải dương hoặc hà nội - Hải Dương
Thông tin chia sẻ
muốn đi học thêm để có bằng cấp 3

Ngày tiếp nhận
22 April 20182018-04-22 03:18:53