Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
nguyen van duy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: khu vực hà nội miền bắc - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
muốn học lấy bằng cấp 3

Ngày tiếp nhận
22 Tháng 4 20182018-04-22 03:57:14