Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Ngọc Bích Trâm

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Quận Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em bị thiếu điểm trong lúc tốt nghiệp nên em bị rớt
Bây giờ em muốn học lại để có bằng 12 để học tiếp lên

Ngày tiếp nhận
22 Tháng 4 20182018-04-22 07:18:51