Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Duy Khánh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Sóc Trăng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Sóc Trăng - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Kế Sách - Sóc Trăng

Ngày tiếp nhận
22 April 20182018-04-22 14:16:43