Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đào Anh khoa

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Tháp

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Tháp - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp
Thông tin chia sẻ
Em chỉ muốn hỏi em rất yêu thích ngành quản trị kinh doanh vậy em học bổ túc có thể thì vào trường đại học có ngành này k ạ

Ngày tiếp nhận
23 Tháng 4 20182018-04-22 20:08:39