Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Văn Lâm

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: thị xã Tân Uyên - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
23 April 20182018-04-23 00:41:21